WOZ-bezwaar

Ieder jaar ontvangt u een OZB-aanslag van Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR) die gebaseerd is op de WOZ-waarde van uw huis. Als u het niet eens bent met de hoogte van dit bedrag kunt u daar bezwaar tegen maken. Bij een lagere WOZ-waarde betaalt u minder belasting. Van Arendonk Makelaardij taxeert uw huis objectief met kennis van de omgeving en vergelijkbare huizen. Indien u dat wenst gaan wij met u in beroep tegen de aanslag van BSR.

Het is belangrijk dat de WOZ-waarde reëel is. Bij de afwikkeling van schenkingen en successie wordt het bedrag van de WOZ-waarde namelijk als uitgangspunt genomen. 

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden omtrent WOZ-bezwaar? Neem dan contact met ons op per telefoon: 0418-584258 of via e-mail: info@vanarendonkmakelaardij.nl